Despre Noi

Calea de acces pe piața românească

Alveare Group Romania Consorzio Stabile este un consorțiu care activează în sectorul achizițiilor publice și în internaționalizarea IMM-urilor italiene din România.
Scopul companiei Alveare Group Romania Consorzio Stabile este acela de a dezvolta compania pe teritoriul României.

Citeste in continuare »

Serviciile noastre

Biroul de licitații

Alveare Group Romania Consorzio Stabile pune la dispoziția membrilor săi un birou propriu de licitații care se ocupă cu selectarea anunțurilor de licitație, studierea documentelor de licitație, contactele cu Autoritatea Contractantă, numirea pentru inspecție și documentare, întocmirea declarațiilor și documentele de licitație, trimiterea ofertei de licitație, totul cu garantarea în fața propriilor asociați a unui serviciu eficient si profitabil datorită sprijinului calificat al echipei de lucru.

Gestionare avansată a șantierelor

Alveare Group Romania Consorzio Stabile propune o activitate de gestionare a șantierelor complexă și avansată: examinarea specificațiilor tehnice în cazul contractelor de antrepriză și a tuturor documentelor contractuale, tehnice, administrative și contabile; planificarea intervențiilor pe șantier și evaluarea resurselor necesare și a timpilor de realizare a fiecărei faze de lucru; cooperarea cu organele tehnice ale entității contractante cu privire la soluțiile adoptate în cadrul proiectului; colaborarea cu organele administrative ale entității contractante în legătură cu eliberarea autorizațiilor de plăți; asistență la testare.

Competențe calificate

Alveare Group Romania Consorzio Stabile garantează Asociaților săi un serviciu eficient datorită asistenței calificate a echipelor sale de lucru: licitații, proiectare, comenzi, consiliere, administrare și controlul gestiunii.

Contracte

Alveare Group Romania Consorzio Stabile oferă consultanță și asistență în fazele de contractare și stipulare a oricărui tip de contract de societate, de asemenea, monitorizarea fiecărei etape de după stipulare pentru interpretări, contestații privind încălcările contractuale, încetarea sau rezilierea contractului.

Stiri

Serviciul de domiciliere pentru demararea de activități comerciale ale firmelor italiene

By

Am activat serviciul de domiciliere pentru demararea de activități comerciale ale firmelor italiene, precum și pentru societățile deja prezente…

read more

Alegerea noului consiliu al Confindustria România

By

Au avut loc alegeri ale noului consiliu al Confindustria România, unde am participat ca și asociați. A fost ales…

read more

Vizita ministrului de afaceri externe italian, in Romania

By

Azi presedintele nostru a participat la evenimentul organizat in cadrul ambasadei Italiei in Bucuresti, cu ocazia vizitei ministrului de…

read more