Despre

Despre Noi

Alveare Group Romania Consorzio Stabile începe cu dezvoltarea în sectorul public, cu participarea la licitații pentru asociații săi care acționează în interesul companiilor din cadrul consorțiului. Aceasta se ocupă cu activitățile de coordonare a serviciilor, pregătind asociații consorțiului pentru a se prezenta în mod eficient, fiabil și serios în fața Administrației Publice. Clientela este formată exclusiv din organizații publice.

De-a lungul anilor, numărul membrilor a crescut progresiv. Profilurile companiilor care alcătuiesc consorțiul au adus o creștere semnificativă a numărului de lucrări și a indicilor economico-financiari ai consorțiului.

Alveare Group Romania Consorzio Stabile respectă prevederile UNI EN ISO 9001: 2008 (Sistem de management al calității), ISO 14001: 2004 (Sistem de management al mediului),

În ceea ce privește activitățile de proiectare, Alveare Group Romania Consorzio Stabile dispune  de o echipă internă de profesioniști pentru o organizare multidisciplinară integrată care ajută la dezvoltarea și dobândirea unor metode si tehnologii ce au ca scop producția şi serviciile adaptate nevoilor mai stringente şi mai complexe ale unei clientele moderne, şi se bazează pe studii asociate externe calificate.

Oportunitatea oferită propriilor asociați de Alveare Group Romania Consorzio Stabile este aceea de a le oferi asistență de la inițierea tratativelor, în urma evaluării propunerii de către consorţiu, până la încheierea lucrărilor, aceasta și datorită unei rețele complexe de profesioniști italieni şi străini care colaborează cu consorţiul, aducând un plus de valoare în termeni de fiabilitate tehnică cât și financiară, precum şi de structură a Alveare Group Romania Consorzio Stabile, care a atins un nivel foarte ridicat de profesionalism.

Alveare Group Romania Consorzio Stabile propune asociaților săi dezvoltarea pe teritoriul României prin:

– Obținerea de lucrări prin contracte de subantrepriză selectate;
– Oferă consultanță calificată în domeniu;
– Birou de licitații
– Contracte
– etc.

De-a lungul anilor, Alveare Group Romania Consorzio Stabile și-a consolidat prezența pe teritoriul României și este un partener de încredere pentru IMM-urile italiene și nu numai.

Alveare Group Romania Consorzio Stabile începe cu dezvoltarea în sectorul public, cu participarea la licitații pentru asociații săi care acționează în interesul companiilor din cadrul consorțiului. Aceasta se ocupă cu activitățile de coordonare a serviciilor, pregătind asociații consorțiului pentru a se prezenta în mod eficient, fiabil și serios în fața Administrației Publice. Clientela este formată exclusiv din organizații publice.

De-a lungul anilor, numărul membrilor a crescut progresiv. Profilurile companiilor care alcătuiesc consorțiul au adus o creștere semnificativă a numărului de lucrări și a indicilor economico-financiari ai consorțiului.

Alveare Group Romania Consorzio Stabile respectă certificările UNI EN ISO 9001: 2008 (Sistem de management al calității), ISO 14001: 2004 (Sistem de management al mediului).

În ceea ce privește activitățile de proiectare, Alveare Group Romania Consorzio Stabile dispune  de o echipă internă de profesioniști pentru o organizare multidisciplinară integrată care ajută la dezvoltarea și dobândirea unor metode si tehnologii ce au ca scop producția şi serviciile adaptate nevoilor mai stringente şi mai complexe ale unei clientele moderne, şi se bazează pe studii asociate externe calificate.

Oportunitatea oferită propriilor asociați de Alveare Group Romania Consorzio Stabile este aceea de a le oferi asistență de la inițierea tratativelor, în urma evaluării propunerii de către consorţiu, până la încheierea lucrărilor, aceasta și datorită unei rețele complexe de profesioniști italieni şi străini care colaborează cu consorţiul, aducând un plus de valoare în termeni de fiabilitate tehnică cât și financiară, precum şi de structură a Alveare Group Romania Consorzio Stabile, care a atins un nivel foarte ridicat de profesionalism.