Servicii

Biroul de licitații

Alveare Group Romania Consorzio Stabile pune la dispoziția asociaților săi un birou propriu de licitații care se ocupă cu selectarea anunțurilor de licitație, studierea documentelor de licitație, contactele cu Autoritatea Contractantă, numirea pentru inspecție și documentare, întocmirea declarațiilor și documentele de licitație, trimiterea ofertei de licitație, totul cu garantarea în fața propriilor asociați a unui serviciu eficient si profitabil datorită sprijinului calificat al echipei de lucru.

Numărul de oferte propus zilnic de SEAP este relevant, motiv pentru care nu ne putem opri la simpla propunere a ofertei publicate.  Compania italiană are dificultăți în ce privește perceperea capacității reale a licitației însăși, adesea fără a cunoaște limba și contextul românesc.  Consorțiului în propunerea sa, mai întâi analizează oferta şi variabilele licitației la 360° (tipul licitației, aspectele contractuale post-adjudecare, congruitatea prețurilor, posibilitatea companiei de a obține polița unei executări corecte etc.), propunând asociaților săi numai licitații de calitate şi analizate de către consorţiu prin tehnicieni interni proprii. Acest lucru permite societății italiene să participe la licitații în urma cărora poate efectua în mod real lucrările ca urmare a eventualei adjudecări și cu un procent ridicat de reușită al marjei prevăzute în cazul licitației.   Suntem singurii de pe piață care pot oferi un serviciu „la cheie” IMM-urilor italiene care fac parte din structura noastră.

Birourile noastre asigură, prin tehnicienii noștri interni, redactarea unei oferte de licitație printr-o analiză atentă a acesteia astfel încât să propună cel mai bun rezultat asociatului nostru. Oferta este apoi analizată amănunțit împreună cu partenerul nostru, astfel încât acesta să fie informat cu privire la motivațiile calitative ale ofertei care urmează să fie propusă. Acest lucru permite asociatului nostru să nu aibă surprize în cazul unei adjudecări. Prin urmare, consorțiul analizează toate aspectele ofertei la 360 °. Acest lucru permite societății italiene să participe la licitații în urma cărora poate efectua în mod real lucrările ca urmare a eventualei adjudecări și cu un procent ridicat de reușită al marjei prevăzute în cazul licitației. Oferta noastră de servicii „la cheie” în favoarea IMM-urilor italiene care fac parte din structura noastră la prețuri foarte competitive permite IMM-urilor o viziune cuprinzătoare asupra pieței de achiziții publice din România.

Avem capacitatea de a oferi contracte de susținere IMM-urilor italiene CARE NU ÎNDEPLINESC CRITERIILE NECESARE PARTICIPĂRII LA O LICITAȚIE, cerințele furnizate direct de asociații noștri în cadrul consorțiului la cea mai înaltă calitate de servicii. Odată cu noile modificări ale codului achizițiilor, a fost revocată norma care limita la 50% utilizarea contractelor de susținere și reintroducerea posibilității totale de utilizare a acestora. Propunerea, unică și inovatoare pe piața licitațiilor publice din România, permite IMM-urilor să obțină rezultate remarcabile cu o incredibilă ușurință și calitatea serviciilor oferite, permițând un profit de interes. Prin intermediul structurilor noastre suntem în măsură să sprijinim societățile interesate de piața din România.

Competențe calificate

Alveare Group Romania Consorzio Stabile garantează Asociaților săi un serviciu eficient datorită asistenței calificate a echipelor sale de lucru: licitații, proiectare, comenzi, consiliere, administrare și controlul gestiunii.

Prin urmare, propunem societăților interesate care se alătură consorțiului din România serviciile noastre de 360 ​​° cu privire la lansarea pe piața românească: fondare societate – servicii juridice – taxe și impozite – fonduri structurale – servicii interimare pentru căutarea de angajați; pregătirea procedurilor de achiziționare a fondurilor structurale românești și comunitare pentru IMM-urile interesate de dezvoltarea proiectelor de producție din România. Activitatea va include asistență completă în dezvoltarea proiectului atât din punct de vedere administrativ al activității la autoritățile române responsabile, cât și din punct de vedere logistic/structural al activității pe care societatea dorește să o desfășoare pe plan local. Totul cu parteneri italieni sau vorbitori de limba italiană.

Gestionare avansată a șantierelor

Alveare Group Romania Consorzio Stabile propune o activitate de gestionare a șantierelor complexă și avansată: examinarea specificațiilor tehnice în cazul contractelor de antrepriză și a tuturor documentelor contractuale, tehnice, administrative şi contabile; planificarea intervențiilor pe șantier și evaluarea resurselor necesare şi a timpilor de realizare a fiecărei faze de lucru; cooperarea cu organele tehnice ale entității contractante cu privire la soluțiile adoptate în cadrul proiectului; colaborarea cu organele administrative ale entității contractante în legătură cu eliberarea autorizațiilor de plăți; asistență la testare.

Contracte

Alveare Group Romania Consorzio Stabile oferă consultanță şi asistență în fazele de contractare și stipulare a oricărui tip de contract de societate, de asemenea, monitorizarea fiecărei etape de după stipulare pentru interpretări, contestații privind încălcările contractuale, încetarea sau rezilierea contractului.