Licitatii in Romania

Obiectivele programului

Obiectivul programului nu este de a aduce o speranță în cazul societăților italiene mici și mijlocii, ci de a explica în mod concret cum se poate începe o activitate comercială în România în domeniul infrastructurilor.

Programul va oferi informații generale și detaliate care pot fi utile în viitorul apropiat.

ȚELUL
Programul se adresează întreprinderilor mici și mijlocii care doresc să ia atitudine față de situația precară din Italia, dar nu au posibilitatea de a repera noi piețe în mod independent.

UTILITATE PRACTICĂ
Crearea de oportunități pentru inițierea și încheierea de posibile achiziții în domeniul achizițiilor publice.

MISIUNEA
Misiunea programului este aceea de a ajuta antreprenorii italieni mici și mijlocii să intre pe piața achizițiilor publice din România în modul cel mai practic și imediat.

Scopul programului este acela de a aduce lumea întreprinzătorilor italieni mai aproape de piața românească a achizițiilor publice.

AVANTAJELE PROGRAMULUI ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚILOR

România, un stat care face parte din Comunitatea Europeană, reprezintă o piață importantă în domeniul achizițiilor publice, având în vedere că a dezvoltat un program de investiții multi-anual de peste 45 de miliarde de euro în următorii cinci ani, în domeniul infrastructurii, apei, energiei, deșeurilor etc.

Alveare Group Romania Consorzio Stabile este deja o prezență constantă în țară și, prin urmare, este capabilă să rezolve problemele care IMM-urile le întâmpină în abordarea pieței românești, concentrându-se pe înlăturarea barierelor de care se lovesc IMM-urile în dezvoltarea unei activități comerciale mai accesibile și avantajoase pentru toți.

În cazul companiei italiene care dorește să iasă pe piața externă, Alveare Group Romania Consorzio Stabile asigură o gamă de servicii menite să sprijine societatea în diferitele etape ale procesului de internaționalizare:

 • Cunoașterea piețelor străine
  Asistență strategică și operațională pentru participarea la licitații publice.
 • Prezentați-vă sau contactați partenerii străini
  Asistență lingvistică și operativă pentru pregătirea documentației privind licitațiile.
 • Accesați și instalați-vă pe piețele externe
  După identificarea pieței/piețelor pe care operatorul poate accesa servicii menite să sprijine inserția și permanența pe termen lung, de la consultanță specifică în domeniul investițiilor până la consultanță contractuală, de la asistență în licitații internaționale la cea în licitații vamale, fiscale și legale.
 • Dezvoltarea raporturilor cu statele externe
  Activarea unui birou extern sau de sprijin în cadrul departamentului de Export al companiei dedicat găsirii de noi contacte în străinătate şi creării de venituri din export, ce operează în conformitate cu prevederile aplicabile în cazul departamentelor externe ale societății, dar în strânsă legătură cu reprezentantul comercial al companiei însăși.
 • Asistență lingvistică
  Asistență lingvistică pentru traducerea contractelor, documentelor, corespondenței comerciale, întâlniri de afaceri și ședințe, târguri, evenimente și alte manifestări (în Italia și în străinătate).